{"page":1,"end":false,"content":"
\n
\n \n 29 stycznia 2020<\/span>\n

Ostatnie domy w sprzeda\u017cy<\/h4>\n

Kup dzi\u015b zanim zrobi\u0105 to inni!Nie ma na co czeka\u0107! W sprzeda\u017cy zosta\u0142o ju\u017c tylko kilka dom\u00f3w.\u00a0 Sprawd\u017a dost\u0119pno\u015b\u0107 na li\u015bcie lokali. <\/p>\n \n \n \n <\/svg>\n <\/a>\n <\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n \n 01 wrze\u015bnia 2019<\/span>\n

Targi Mieszkaniowe NOWY DOM | murator EXPO | Stadion Wroc\u0142aw | 7-8 wrze\u015bnia 2019<\/h4>\n

Ju\u017c w najbli\u017cszy weekend 7-8 wrze\u015bnia 2019 na terenie Stadionu Wroc\u0142aw przy ulicy \u015al\u0105skiej roku spotkajmy si\u0119 na X jubileuszowych Targach Mieszkaniowych\u00a0 pod nazw\u0105 \"Nowy DOM Nowe Mieszkanie\" organizowanych przez…<\/p>\n \n \n \n <\/svg>\n <\/a>\n <\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n \n 16 maja 2019<\/span>\n

Zaawansowanie rob\u00f3t budowlanych na Ma\u015blickiej 201<\/h4>\n

Zapraszamy do zapoznania si\u0119 z relacj\u0105 zdj\u0119ciow\u0105 z zaawansowania prac budowlanych na inwestycji Ma\u015blicka 201. <\/p>\n \n \n \n <\/svg>\n <\/a>\n <\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n \n 11 kwietnia 2019<\/span>\n

Jak realizujemy fundamenty budynk\u00f3w B9 i B10<\/h4>\n

Przedstawiamy kolejn\u0105 dawk\u0119 informacji z placu budowy. Tym razem b\u0119dzie o budynkach B9 i B10.Po zdj\u0119ciu wierzchniej warstwy gleby -\u00a0 humusu, wykonali\u015bmy wykopy liniowe pod fundamenty. A wi\u0119c ostatnie roboty…<\/p>\n \n \n \n <\/svg>\n <\/a>\n <\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n \n 08 kwietnia 2019<\/span>\n

Targi Mieszkaniowe w Hali Orbita – kwiecie\u0144 2019<\/h4>\n

W dniach 06-07 kwietnia 2019 roku w hali Orbita we Wroc\u0142awiu mia\u0142y miejsce targi mieszkaniowe. Good Point Development wystawi\u0142 si\u0119 ze swoj\u0105 ofert\u0105 mieszkaniow\u0105, kt\u00f3ra spotka\u0142a si\u0119 z du\u017cym zainteresowaniem.…<\/p>\n \n \n \n <\/svg>\n <\/a>\n <\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n \n 14 marca 2019<\/span>\n

Zabetonowany strop w budynkach C17 oraz C18<\/h4>\n

Na budowie realizowane s\u0105 prace zwi\u0105zane z wykonywaniem stropu nad parterem. W \u015brod\u0119 zako\u0144czyli\u015bmy betonowanie w budynkach C17 oraz C18. W zawi\u0105zku z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi na nieruchomo\u015bci zosta\u0142a zakwalifikowana…<\/p>\n \n \n \n <\/svg>\n <\/a>\n <\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n \n 01 marca 2019<\/span>\n

Szalowanie pod schody w budynkach A i C<\/h4>\n

W budynkach A i C rozpocz\u0119to prace zwi\u0105zane z szalowaniem pod schody. Schody w lokalach mieszkalnych zaprojektowano i wykonywane s\u0105 jako \u017celbetowe podobnie jak spoczniki, p\u0142yta grubo\u015bci 15 cm, zbrojone…<\/p>\n \n \n \n <\/svg>\n <\/a>\n <\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n \n 27 lutego 2019<\/span>\n

Monta\u017c komin\u00f3w wentylacyjnych<\/h4>\n

W ka\u017cdym mieszkaniu jako uzupe\u0142nienie \u017ar\u00f3d\u0142a ciep\u0142a zastosowano kominki. W pomieszczeniach gdzie b\u0119dzie sta\u0142 kominek zapewniono grawitacyjny nap\u0142yw \u015bwie\u017cego powietrza. Jako dop\u0142yw powietrza do spalania zaprojektowano rur\u0119 z tworzywa sztucznego…<\/p>\n \n \n \n <\/svg>\n <\/a>\n <\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n \n 18 lutego 2019<\/span>\n

Rozpocz\u0119cie prac zwi\u0105zanych z budow\u0105 sieci<\/h4>\n

Firma Good Point Development rozpocz\u0119\u0142a prace zwi\u0105zane z budow\u0105 sieci na inwestycji Ma\u015blicka 201.<\/p>\n \n \n \n <\/svg>\n <\/a>\n <\/a>\n<\/div>\n<\/div>\n