27 lutego 2019 Aktualne inwestycje

Montaż kominów wentylacyjnych

W każdym mieszkaniu jako uzupełnienie źródła ciepła zastosowano kominki. W pomieszczeniach gdzie będzie stał kominek zapewniono grawitacyjny napływ świeżego powietrza. Jako dopływ powietrza do spalania zaprojektowano rurę z tworzywa sztucznego fi 160 umieszczoną pod posadzką parteru z przepustnicą umożliwiającą regulację dopływu powietrza niezbędnego na potrzeby spalania. W chwili obecnej rozpoczęliśmy montaż kanałów kominów wentylacyjnych.