03 grudnia 2018 Developer

Budujemy z silikatów

  Do wznoszenia murów podczas prowadzenia prac budowlanych zalecamy produkty silikatowe, które  radykalnie obniżają uciążliwość ekologiczną budynków przyczyniając się równocześnie do poprawy warunków zdrowotnych wnętrza. Osiągnięcie tych pożytków nie pociąga za sobą wzrostu kosztów a wręcz przeciwnie przyczynia się do potanienia budowy. Silikaty - materiały wapienno - piaskowe, charakteryzują się dużą gęstością (ciężarem objętościowym), wysokim ciepłem właściwym, dużą przewodnością cieplną oraz umiarkowanym oporem dyfuzyjnym (przepuszczalnością pary wodnej). Materiał ten zastosowany we wnętrzu budynku w sposób wyjątkowy wspomaga utrzymanie warunków komfortu cieplnego wnętrza i tym samym optymalnych warunków mikroklimatycznych. Charakterystyczną cechą wnętrza, w którym zastosowano silikaty,- jest duża pojemność cieplna i wilgotnościowa przegród, które szybko akumulują nadwyżki ciepła i równie szybko uzupełniają jego niedobory we wnętrzu, oraz w sposób umiarkowany pochłaniają i oddają wilgoć do wnętrza. Wpływ silikatów na wnętrze jest szczególnie korzystny w okresie przegrzewania (latem) wnętrza budynku, jak też i zimą - duża przewodność i pojemność cieplna decyduje o trwałej i szybkiej reakcji na zmiany temperatury. Zmiany wilgotności zachodzą wolniej we wnętrzu budynku, materiały silikatowe ze swoim „umiarkowanym” oporem dyfuzyjnym w stopniu wystarczającym nadążają z pochłanianiem i oddawaniem nadwyżek wilgoci do wnętrza. Te właściwości silikatów są decydujące o ich wyborze wśród innych materiałów do zastosowania we wnętrzu budynku. Dodatkowe atuty silikatów to ich silny potencjał zasadowy mający wpływ na odporność biologiczną ścian - aseptyczność powierzchniowa i wgłębna silikatu uniemożliwia rozwój grzyba domowego, oraz innych form życia biologicznego. Materiały silikatowe nie emitują żadnych zanieczyszczeń stałych ani gazowych, dodatkowo zużywają przez wiele lat dwutlenek węgla do reakcji wiązania. Izolacyjność akustyczna ścian silikatowych z uwagi na dużą gęstość silikatu, wymaga murów o niewielkiej grubości i pozwala na uzyskiwanie pożądanego wyciszenia wnętrza niskim nakładem finansowym. Materiały silikatowe cechują się dużą wytrzymałością do celów konstrukcyjnych i odpornością na niszczące czynniki atmosferyczne, jak nasiąkliwość, mrozoodporność.  Ich zastosowanie jest szczególnie wskazane we wnętrzu budynku. W budownictwie ekologicznym charakteryzującym się optymalnym standardem energetycznym, materiały silikatowe poprawiają mikroklimat wnętrza dzięki zdolności do akumulowania nadwyżek ciepła i wilgoci w pomieszczeniach. Przy małych potrzebach cieplnych budynku silikatowy termostat w sposób najtańszy reguluje stosunki cieplne i wilgotnościowe, akumulujące ciepło słoneczne i bytowe we wnętrzu, poprawiając w ten sposób efektywność ekonomiczną eksploatacji budynków i mieszkań. Z tytułu potrzeb akumulacyjnych w budownictwie jedno i wielorodzinnym ilość silikatu we wnętrzu, w przypadku wykonywania z nich ścian zewnętrznych i wewnętrznych jest wystarczająca. Efekt naturalnego sterowania i tworzenia optymalnego mikroklimatu wnętrza uzyskujemy dzięki silkatom które służą w celach konstrukcyjnych budynku poniekąd za darmo.widok z pierwszego piętra z budynku A dach garażu budynku C pierwsze piętro w lokalu w budynku A widok na stronę zachodnią ściany pierwszego piętra budynek A, elewacja zachodnia