Zabetonowany strop w budynkach C17 oraz C18

Na budowie realizowane są prace związane z wykonywaniem stropu nad parterem. W środę zakończyliśmy betonowanie w budynkach C17 oraz C18. W zawiązku z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi na nieruchomości została zakwalifikowana pierwsza kategoria geotechniczna gruntu, przy panujących w podłożu prostych warunków gruntowych, we wszystkich budynkach zaprojektowano i wykonuje się stropy monolityczne, żelbetowe, o grubości 20 cm nad parterem i piętrem, zbrojone prętem fi 12 ze stali klasy A, wykonane z betonu C20/25, z zachowaniem otuliny 2,5 cm. Zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące stropów w obiektach gwarantuje bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynków jak i osób trzecich.