11 kwietnia 2019 Zrealizowane inwestycje

Jak realizujemy fundamenty budynków B9 i B10

Przedstawiamy kolejną dawkę informacji z placu budowy. Tym razem będzie o budynkach B9 i B10.

Po zdjęciu wierzchniej warstwy gleby -  humusu, wykonaliśmy wykopy liniowe pod fundamenty. A więc ostatnie roboty ziemne związane z posadowieniem budynków już za nami! 

W związku z przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi na nieruchomości została zakwalifikowana pierwsza kategoria geotechniczna gruntu,  a przy panujących w podłożu prostych warunkach gruntowych i ze względu na podobny poziom obciążeń, dla wszystkich projektowanych budynków przyjęto analogiczne rozwiązania w zakresie posadowienia bezpośredniego. Zaprojektowane ławy fundamentowe wykonaliśmy jako żelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 zbrojone prętem fi 12, o wymiarach 60-80cm szerokości i 30cm wysokości. Na ławach murujemy ściany fundamentowe o grubości 24cm z bloczków betonowych klasy 15MPa na zaprawie cementowej klasy M5.

Zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące fundamentów w obiektach gwarantuje bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynków jak i osób trzecich.

O pozostałych pracach na bieżąco informujemy w "postępie budowy" w zakładce "Inwestycja"